Přihláška

Zde můžete vyplnit online přihlášku a stát se členem spolku Revma Liga Česká republika nebo jednoho z jeho klubů.

Základní povinností člena je úhrada ročního členského příspěvku ve výši 300 Kč.

Změna stanov přijatá na shromáždění delegátů 4. 11. 2017 umožňuje řádnému členovi zapojit se do činnosti klubu, který je pro něj s ohledem na bydliště dostupný a nebo zvolit zapojení bez klubové příslušnosti. Tuto volbu může dát člen najevo bez dalších administrativních kroků tím, kam zaplatí svůj členský příspěvek pro následující rok. Bankovní spojení jednotlivých klubů jsou k dispozici na webových stránkách pod záložkou KLUBY.
Ti členové, kteří již nechtějí formálně patřit do klubu, mohou své přání vyjádřit tím, že členský příspěvek pro rok 2018 zašlou na účet centrály spolku: 6095389/0800 u Čs. spořitelny Praha 4 a budou dále od r. 2018 evidováni jen jako členové spolku.

Členstvím získáváte:

  • možnost podílet se na aktivitách spolku a regionálních klubů Revma Liga Česká republika,
  • možnost setkávat se s lidmi obdobných zájmů,
  • příležitost zúčastnit se zvýhodněných rekondičních pobytů.

Po vyplnění přihlášky obdržíme e-mail s Vašimi údaji. V brzké době Vás kontaktuje zástupce spolku nebo vybraného klubu a společně dořešíte potřebné formality.

Odesláním přihlášky dáváte spolku Revma Liga Česká republika výslovný souhlas se zpracováním dat dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Vámi zaslané údaje slouží pouze pro vnitřní potřeby spolku RLČR a nebudou poskytnuty jakýmkoliv třetím osobám.

Vyberte klub kterého se chcete stát členem. Pokud žádný Klub nevyberete, stáváte se členem bez klubové příslušnosti a členský příspěvek budete zasílat na účet centrály spolku.
Zadejete, prosím, Váš datum narození ve formátu den.měsíc.rok
Uveďte, prosím, adresu ve formátu: Ulice č.p. Město PSČ
Pokud nám chcete něco dalšího sdělit, použijte prosím toto místo.
Souhlas se zpracováním dat dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb.