Přihláška

Zde můžete vyplnit online přihlášku a stát se členem jednoho z klubů Revma Liga Česká republika.

Podmínkou klubového členství je úhrada ročního poplatku 200,--Kč.

Členstvím získáváte:

  • možnost podílet se na aktivitách spolku a regionálních klubů Revma Liga Česká republika,
  • možnost setkávat se s lidmi obdobných zájmů,
  • příležitost zúčastnit se zvýhodněných rekondičních pobytů.

Po vyplnění přihlášky obdržíme e-mail s Vašimi údaji. Na základě těchto údajů Vás v brzké době kontaktuje zástupce Vámi vybraného klubu a společně dořešíte potřebné formality.

Odesláním přihlášky dáváte spolku Revma Liga Česká republika výslovný souhlas se zpracováním dat dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Vámi zaslané údaje slouží pouze pro vnitřní potřeby spolku RLČR a nebudou poskytnuty jakýmkoliv třetím osobám.

Vyberte klub kterého se chcete stát členem. Pokud žádný Klub nevyberete, bude Vaše přihláška zaslána na nejbližší klub dle Vašeho bydliště
Zadejete, prosím, Váš datum narození ve formátu den.měsíc.rok
Uveďte, prosím, adresu ve formátu: Ulice č.p. Město PSČ
Pokud nám, chcete něco dalšího sdělit, požijte prosím toto místo
Souhlas se zpracováním dat dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb.