Bulletin

Informační bulletin REVMATIK vydávaný Revma Ligou pro své členy jsme nahradili elektronickým newsletterem REVMATIK.

Ve starších číslech bulletinu REVMATIK najdete informace o revmatických onemocnění, chodu Revma Ligy, životních situacích do nichž se může pacient dostat nebo zkušenosti ostatních pacientů.

Archiv elektronických vydání