Bulletin

REVMATIK je informační bulletin vydávaný Revma Ligou pro své členy.

V bulletinu najdete informace o revmatických onemocnění, chodu Revma Ligy, životních situacích do nichž se může pacient dostat nebo zkušenosti ostatních pacientů.

Spolutvůrcem REVMATIKa se můžete stát i Vy.
Pokud máte zájem přispívat, zasílejte své články paní Marii Dědičové na e-mail dedicova315@seznam.cz nebo Romaně Lukášové na e-mail romajda@email.cz

Archiv elektronických vydání