Rádce pacienta - brožurka Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo publikaci Rádce pacienta 2016. Publikace obsahuje řadu užitečných informací a rad v oblasti komunikace se zdravotnickými pracovníky, dále doporučení jak si zvolit lékaře či nemocnici, seznamuje s jejich právy dospělé i dětské pacienty a obsahuje rovněž všechny důležité kontakty.

Zdroj:

http://p12.helpnet.cz/sites/default/files/soubory/radce_pacienta_2016_cz-13692.pdf

PF 2016

Příjemně prožité sváteční dny a v novém roce především hodně zdraví...

Těšíme se na vás v roce 2016 :)

Revma Liga ČR

Revmatologický ústav vyhrál...

Dne 15. října 2015 se stal Revmatologický ústav absolutním vítězme projektu "Kvalitní a bezpečná nemocnice 2015", který byl vyhlášený Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o.

Zdroj: http://revma.cz/node/220

Nežádoucí účinky léků používaných v revmatologii a základní principy monitorování jejich bezpečnosti 2.

Tento článek je věnován vedlejším účinkům biologických léků, kortikosteroidů a antiporotik. Článek věnovaný vedlejším účinkům DMARDs naleznete zde

Nežádoucí účinky léků používaných v revmatologii a základní principy monitorování jejich bezpečnosti 1.

Tento článek je věnován nežádoucím účinkům chorobu modifikujících léků (DMARDs). Dalším skupinám léků je věnováno pokračování

Doporučení České revmatologické společnosti - Bezpečnost biologické léčby

Česká revmatologická společnost publikovala indikace k nasazení biologické léčby v rámci doporučení pro léčbu revmatoidní artritidy (RA) v roce 2007. Tento článek navazuje na indikační kritéria a podává přehled týkající se bezpečnostních aspektů biologické léčby. Jde především o podmínky pro její zahájení, sledování možných nežádoucích účinků a konečně uvedení důvodů pro její ukončení. Jsou zejména zmíněny aspekty možných infekcí a maligních onemocnění. Je probrána problematika detekce latentní tuberkulózy, jsou uvedeny návrhy pro její detekci a monitorování za použití moderních testů.

Doporučení České revmatologické společnosti pro monitorování bezpečnosti léčby revmatoidní artritidy

Článek navazuje na doporučení České Revmatologické společnosti pro léčbu revmatoidní artritidy, která se zabývá strategií a účinností terapeutických postupů. Zde se pojednává o způsobu monitorování bezpečnosti léčby jak preparáty ze skupiny DMARDs (disease modifying drugs), tak i nesteroidními antirevmatiky. Článek je rozdělen podle jednotlivých preparátů. U DMARDs je uvedena jejich hlavní toxicita, u nesteroidních antirevmatik analyzována toxicita gastrointestinální, kardiovaskulární, renální a další.

Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu revmatoidní artritidy

V poslední dekádě došlo k výraznému pokroku v léčbě revmatoidní artritidy (RA). Základními pilíři tohoto rozvoje je jednak zavedení nových syntetických i biologických léků RA. Dále pak zlepšené a pravidelné hodnocení aktivity RA pomocí kompozitních skórovacích ukazatelů (např. DAS 28). Významným faktorem je i možnost lepšího vyhodnocení negativních prognostických ukazatelů, dále pak formulace nových strategických postupů, jako je např. koncept léčba k cíli (Treat To Target).

Benefiční představení "S nebo bez"

Dne 18. listopadu 2015 se v Divadle Palace uskutečnilo benefiční představení „S nebo bez". Příběh „skupiny herců, kteří zkouší divadelní frašku. Je pár dní před premiérou a nic není hotové. Technika je flegmatická, režisérka nezvládá krizové situace a mezi herci vzrůstá napětí. Nadchází večer premiéry a situace na jevišti se mění v nezvládnutelné delirium.“

Prohlédněte si naši fotogalerii...

Pacienti s RA mají největší prospěch z časné "léčby k cíli"

Revmatoidní artritida (RA) je chronické systémové autoimunitní onemocnění charakterizované zánětem kloubů a různým stupněm mimokloubního postižení. Neléčené onemocnění vede nejen ke snížení kvality života a k výraznému funkčnímu omezení nemocných, ale je spojeno i s vyšší mortalitou především v důsledku kardiovaskulárních komplikací. Včasné zahájení terapie chorobu modifikujícími léky (DMARDs) se zdá být jedním z rozhodujících predikčních faktorů dalšího vývoje tohoto onemocnění.

Stránky