PRINTO

Na webových stránkách PRINTO je k dispozici seznam nejčastějších revmatických onemocnění dětského věku. Například Juvenilní idiopatická artritida (JIA), Juvenilní lupus erythematodes, Juvenilní dermatomyositida a další.

PRINTO je nezisková mezinárodní veřejná síť založená v roce 1996 čtrnácti evropskými zeměmi (v současné době 43 členských zemí z Evropy i mimo Evropu), jejímž cílem je podporovat, podněcovat a koordinovat rozvoj, vedení, analýzu a hodnocení studií zabývajících se účinkem a bezpečností léčby, kvalitou života nemocných a důsledky dětských revmatických onemocnění. Členy PRINTO jsou akademická a/nebo klinická centra, která se aktivně účastní na výzkumu a klinické péči o děti s revmatickými onemocněními.

Zdroj:

http://www.printo.it/pediatric-rheumatology/