Nežádoucí účinky léků používaných v revmatologii a základní principy monitorování jejich bezpečnosti 1.

Tento článek je věnován nežádoucím účinkům chorobu modifikujících léků (DMARDs). Dalším skupinám léků je věnováno pokračování

Revmatoidní artritida (RA) postihuje asi 1 % populace a je příčinou značné invalidity i zvýšené mortality nemocných. Základem moderní léčby RA je včasné a kontinuální podávání tzv. chorobu modifikujících léků RA (DMARDs). Tyto léky se pak často podávají v kombinacích nebo s kortikosteroidy a s tzv. biologickými léky. DMARDs mohou vyvolávat nežádoucí účinky, které vedou někdy i k přerušení léčby. Obava z nežádoucích účinků by však neměla být příčinou jejich nepoužívání, a to především u nemocných se silně aktivním průběhem nemoci. Autoři v přehledném článku podávají přehled klíčových nežádoucích účinků jednotlivých DMARDs a zvláště pak oficiální návody na monitorování jejich bezpečnosti. Největší pozornost je pak věnována nejdůležitějším DMARDs současné doby tzv. antimalarikům, sulfasalazinu a metotrexátu.

Celý článek zde

Zdroj: http://www.klinickafarmakologie.cz/pdfs/far/2003/02/08.pdf