Proč vzniká artritida?

Z názvu "idiopatická" je patrné, že příčina nemoci není plně známá.

Pro vznik nemoci je pravděpodobně potřeba určitá vnímavost organismu, kdy pod vlivem podnětů z vnějšího prostředí (např. virová infekce) dojde k nerovnováze v imunitním systému. Tato nerovnováha může být příčinou vlastního onemocnění.

Imunitní systém - obranyschopnost - je soubor buněk a jejich působků, pomocí kterých se tělo zbavuje infekce a škodlivin. Tento proces se označuje jako zánět. Tato schopnost je za normálních okolností kontrolována. Při onemocnění artritidou (a některými dalšími chorobami) dochází k poruše kontrolních mechanismů a k napadání tkání vlastního těla zánětem.

Cizím názvem se tento jev označuje jako autoimunita.

Zdroj:

Informativní brožurka - Juvenilní idiopatická artritida - Doležalová, Bočkayová