Biologická léčba u JIA

Juvenilní idiopatická artritida (JIA) je chronické zánětlivé onemocnění, které začíná před šestnáctým rokem života. Projevuje se především na pohybovém aparátu a často vede k různému stupni poruchy kloubů a páteře. Z mimokloubních projevů je nejčastější chronická přední uveitida (nitrooční zánět).

Léčba tohoto onemocnění můsí být včasná intenzivní a dostatečně dlouhá.

Cíle léčby

 • zmírnění zánětlivých projevů
 • ztlumení bolesti
 • zachování rozsahu a kloubní hybnosti
 • zajištění správného růstu a vývoje dítěte

Biologická léčba

 • genetickým inženýrstvím připravené bílkoviny (proteiny)
 • působí cíleně
 • pro děti, u kterých selhala léčba klasickými chorobu modifikujícími léky (např. metotrexát)

Nejpoužívanější jsou léky blokující TNFalfa - infliximab, adalimumab, etanercept.

Etanercept

 • obchodní název Enbrel
 • schválený k léčbě polyartikulární JIA u dětí 4 až 17 let

Adalimimab

 • obchodní název Humira
 • k léčbě dětí s polyartikulární JIA

Infliximab

 • obchodní název Remicade
 • schválen k léčbě dospělých pacientů s JIA
 • studie ukázaly dobrý efekt při léčbě dětí refrakterní JIA
 • časté nežádoucí účinky (infuzní reakce)

Léčba dětí a dospělých s juvenilní idiopatickou artritidou se řídí kritérii, která vypracovala Česká pediatrická společnost a Česká revmatologická společnost. U dětí s aktivní polyartritidou a nedostatečným efektem nebo netolerancí metotrexátu je indikován etanercept, u dospělých pacientů s JIA všechna tři léčiva blokující TNF.

Zdroj:

Remedia - Biologická léčba JIA - MUDr. Kateřina Jarošová

(Tento článek má informativní charakter.)