Aquaviva: Revma Liga ČR v Jáchymově

Již několik let využívají členové pacientské organizace spolku Revma Liga Česká republika dvakrát ročně nabídku zvýhodněných rekondičních pobytů v Léčebných lázních Jáchymov. Členové Revma Ligy převážně trpí revmatoidní artritidou, ale i dalšími revmatickými chorobami. Tato onemocnění jsou zánětlivá, bolestivá a kromě jiného způsobují komplikace a omezení pohybového aparátu. V průběhu pobytu v Jáchymově se kolektivně zapojíme do rehabilitačního cvičení, plavání, cvičení v bazénu a dalších aktivit přiměřených naší fyzické kondici. Vždy nás zaujme nabídka bohatého kulturního programu a turistických vycházek. Kladné ohlasy většiny členů, kteří se zúčastnili rekondičního pobytu v Jáchymově, hovoří samy za sebe. Pobyt na čerstvém vzduchu, fyzická aktivita, kulturní program a navázání nových přátelství, je optimální mix pro aktivní relaxaci chronicky nemocných. A právě jim se snaží náš spolek zlepšit kvalitu života. Revma Liga má své kluby v různých městech po celé republice a jejím cílem je sdružovat nejen pacienty s revmatickými onemocněními, ale i jejich rodinné příslušníky a přátele. V současné době má spolek více než 350 členů. Na tomto místě bych chtěla zdůraznit, že Revma Liga je tu pro všechny. Vítáme především ty, kterým je blízká myšlenka podpory a zlepšování životních podmínek pacientů s revmatickým onemocněním včetně zajištění dostupnosti efektivní léčby nejmodernějšími metodami a prostředky. Snažíme se rozšiřovat všeobecné povědomí o charakteru, vzniku, rizicích a léčbě revmatických onemocnění. Informace o činnosti naleznete na našich stránkách www.revmaliga.cz nebo na Facebooku. K naplňování cílů nám finančně, mediálně či materiálně pomáhají spřízněné subjekty, mezi které se řadí také Léčebné lázně Jáchymov. Velmi si vážíme smlouvy o vzájemné spolupráci a chceme ji i do budoucna rozvíjet. Všem pracovníkům Léčebných Lázní Jáchymov patří náš vřelý dík.

Renáta Majgotová
asistentka výkonného výboru RLČR, z.s.