Tisková zpráva: Včasná diagnóza revmatoidní artritidy může výrazně zmírnit příznaky nemoci nebo vést až k remisi onemocnění

Dne 5. 10. 2017 proběhla tisková konference u příležitosti světového dne artritidy na téma revmatická onemocnění a nákladovost včasné efektivní léčby.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, MUDr. Tomáši Doležalovi Ph.D., MUDr. Haně Ciferské Ph.D., pacientce Janě Burgrové a samozřejmě Janu Kulhavému, který tiskovou konferenci skvěle moderoval. Přišla nás podpořit i náměstkyně ministra zdravotnictví paní Lenka Teska Arnoštová, která převzala záštitu nad projektem Revma výzva 2017.

Edita Müllerová
předsedkyně spolku Revma Liga Česká republika


Stáhnout tiskovou zprávu