Newsletter 12/2017

Nacházíme se v období, kdy bilancujeme nad uplynulým rokem a přemýšlíme, jaký asi bude ten následující... V Revma Lize jsme plánovali, uskutečňovali a realizovali aktivity pro vás. Podařilo se nám změnit stanovy a nabídnout vám nový koncept členství, aby mohli být členy i lidé, kteří se nemohou účastnit klubové činnosti, a přesto chtějí využívat benefitů členství ve spolku. Když se ohlédneme, vidíme za sebou mnoho práce, mnoho odpracovaných hodin lidí, kteří chtějí, aby život revmatiků byl o něco lepší, aby se pacient stal plnohodnotným partnerem lékaře a mohl spolurozhodovat o své léčbě. Také díky tomu, že je Revma Liga členem stálého poradního orgánu ministra zdravotnictví, tvz. Pacientské rady, se nám, společně se zástupci ostatních pacientských organizací, podaří prosadit systémové změny ve prospěch všech pacientů.

Jsme moc rádi, že se nám práce daří, ale největší dík patří vám, našim členům, příznivcům a fanouškům. Bez vás bychom to nezvládli!

Co je to pacientská rada?
Pacientská rada ministra zdravotnictví, složena ze zástupců pacientských organizací, informuje o potřebách pacientů, přináší podněty, návrhy řešení a účastní se, prostřednictvím Oddělení práv pacientů, vnitřního připomínkového řízení ministerstva zdravotnictví. Rada konzultuje záležitosti týkající se zdravotního sektoru pohledem pacientů s jednotlivými odděleními ministerstva a hájí jejich oprávněné zájmy. Vnáší vhled "konečného příjemce péče" na různé problematiky, přináší autentickou zkušenost, kterou pacienti mají v životě s onemocněním.

S úctou,

Edita Müllerová, předsedkyně
Renáta Doanová, místopředsedkyně