Klub život s muskuloskeletálním onemocněním

Cena Edgara Stena - vítězka národního kola z roku 2015

Jsme velmi pocteni, že Evropská liga proti revmatismu EULAR publikovala na svém webu vítěznou esej českého kola Edgar Stein Prize z roku 2015 paní Ludmily Tomáškové.

V přílohách naleznete anglickou i českou verzi.

 

 

Základní informace