Pohled pacientů na léčbu revmatoidní artritidy v ČR ("white paper")

Ústav lékového průvodce z. ú. ve spolupráci s Revma Ligou vypracoval průvodce problematikou léčby revmatoidní artritidy tzv. "white paper" Pohled pacientů na léčbu revmatoidní artritidy v ČR.

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout srozumitelné a odborně vyvážené informace nejen samotným nemocným a jejich blízkým, ale všem, kteří mohou přispět k racionálnímu nastavení podmínek pro diagnostiku a léčbu revmatoidní artritidy, v jejímž centru bude stát pacient.

Dokument je k dispozici ke stažení ve formátu pdf.